در سال 1945 والتر پپرل و لودویگ فوکس یک کارگاه رادیویی کوچک در مانهایم آلمان را بر اساس اصول خلاقیت، پیش بینی کارآفرینی و اعتماد به نفس خود تاسیس کردند. تجربه آنها به ایده های جدید تبدیل شد و آنها همچنان از محصولات در حال توسعه برای مشتریان استفاده می کردند. نتیجه نهایی اختراع سوئیچ مجاورتی بود. این نوآوری نقطه شروع داستان موفقیت شرکت بود.

امروزه Pepperl + Fuchs ( پپرل فوکس )توسط مشتریان در سراسر جهان به عنوان پیشگام و نوآور در حفاظت از انفجار و تکنولوژی سنسور شناخته شده است. تمرکز اصلی ما همیشه بر روی نیازهای فردی شماست: با اشتیاق برای اتوماسیون و تکنولوژی پیشگامانه، ما متعهد به همکاری با شما در حال حاضر و در آینده هستیم. ما خواسته های بازارهای خود را درک می کنیم، راه های خاصی را در پیش می گیریم و آنها را در فرایندهای خود ادغام می کنیم.