سنسورها

 

 

 سنسور القایی، سنسورهای بدون تماس هستند که با ایجاد میدان الکترو مغناطیسی تنها در مقابل فلزات

عکس العمل نشان می دهند. جهت ردیابی و تشخیص قطعات فلزی در صنعت کاربرد دارند...

 

 سنسور نوری، از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت بازتابش این امواج در برخورد با سطوح عمل می کنند. جهت تشخیص و ردیابی انواع قطعات با هر شکل و رنگی در صنعت کاربرد دارند. درسه نوع : یک طرفه، روبرو هم ( فرستنده-گیرنده ) و رفلکتوری (آینه دار) وجود دارند...

 

 سنسور خازنی، از سنسورهای غیر تماسی بوده که با استفاده از خاصیت خازنی عمل کرده و  اجسام اعم از

فلزی و غیر فلزی مقابل خود را تشخیص می دهد. یکی از کاربردها آن کنترل سطح مخازن می باشد...

   سنسور التراسونیک، از سنسورهای غیر تماسی و مجاورتی می باشد. به طور معمول این سنسورها با ارسال یک پالس صوتی کوتاه در فرکانس فرا صوت به مقابل خود و دریافت بازتابش این امواج اجسام مقابل خود را شناسایی میکنند. از کاربردهای این سنسورها اندازه گیری فاصله ویا سطح مخازن می باشد...
  سنسور مغناطیسی،زمانی که در میدان مغناطیسی قرار می گیرند عمل می کنند در واقع با عبور دادن یک آهنربا دایم از جلو آن فعال می شوند. از متداول ترین کاربرد آنها در آسانسور میباشد...
   سنسور اثر هال،مبدلی است که ولتاژ خروجی اش نسبت به تغییرات میدان مغناطیسی اطرافش تغییر می کند...